Lesgevend personeel voortgezet onderwijs (in personen)

In dit bestand staan gegevens over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in aantallen personen. Het bestand verschaft inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesgevenden in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. Ook wordt de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van lesgevenden per vak weergegeven. De gegevens zijn weergegeven voor de jaren 2007 tot en met 2009, 2011 en 2013 tot en met 2019. Naast dit bestand over lesgevend personeel in personen is een bestand over de gegeven lesuren in uren beschikbaar.

Bestand 03. Lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs (in personen) (xls 1187kb)
Peildatum 1 oktober 2019
Status Definitief
Publicatiedatum 3 maart 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting bij bestand