Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Voortgezet onderwijs Personeel 02. Onderwijspersoneel in aantal fte

02. Onderwijspersoneel in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband van (vast of tijdelijk) het personeel. De gegevens staan weergegeven over 8 jaar.

Download het bestand in xls. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Definitief 02. Onderwijspersoneel vo in fte - 2011-2018 (xlsx 4650kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum31 maart 2019
Update frequentieJaarlijks
Toelichting
Extra informatie