Onderwijspersoneel voortgezet onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel vo uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 10 jaar.

Bestand 02. Onderwijspersoneel vo in fte - 2011-2020 (xlsx 5435kb)
Peildatum 1 oktober 2020
Status Definitief
Publicatiedatum 31 maart 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting bij bestand