Onderwijspersoneel voortgezet onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De gegevens staan weergegeven over 10 jaar.

Bestand 01. Onderwijspersoneel vo in personen - 2011-2020 (xlsx 3804kb)
Peildatum 1 oktober 2020
Status Definitief
Publicatiedatum 31 maart 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting bij bestand