Personeel

Hier vindt u bestanden met gegevens over personeel, in aantal personen of aantal fte. 

Onderwijspersoneel voortgezet onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. 

Onderwijspersoneel voortgezet onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per bestuur en functiegroep.

Lesgevend personeel voortgezet onderwijs (in personen)

In dit bestand staan gegevens over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in aantallen personen.

Gegeven lesuren voortgezet onderwijs (in uren)

In dit bestand staan gegevens over de gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in uren.

Leerling-leraarratio's vo per instelling

Dit bestand bevat de resultaten van de berekening van de leerling-leraarratio’s in het voortgezet onderwijs.

Verzuimonderzoek personeel po en vo