Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Voortgezet onderwijs Personeel Personeel voortgezet onderwijs

Personeel voortgezet onderwijs

Hieronder staan bestanden met gegevens over personeel en aantal lesuren per vak in het voortgezet onderwijs. 
U kunt hier de publicatie en de bestanden met gegevens uit het verzuimonderzoek PO en VO bekijken.

01. Onderwijspersoneel in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De gegevens staan weergegeven over 8 jaar.

02. Onderwijspersoneel in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband van (vast of tijdelijk) het personeel. De gegevens staan weergegeven over 8 jaar.

03. Lesgevend personeel in het vo (in personen)

In dit bestand staan gegevens over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in aantallen personen. Het bestand verschaft inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesgevenden in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. Ook wordt de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van lesgevenden per vak weergegeven. De gegevens zijn weergegeven voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017. Naast dit bestand over lesgevend personeel in personen is een bestand over de door hen gegeven lesuren in uren beschikbaar (bestand nr. 4).

04. Gegeven lesuren in het vo (in uren)

In dit bestand staan gegevens over de gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in uren. Het bestand verschaft inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesuren in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. De gegevens zijn weergegeven voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017. Voor 2007, 2008 en 2009 zijn de lesuren geteld zoals de scholen deze hebben opgegeven. Elke gegeven les wordt geteld als één lesuur. Een les van 30 minuten telt even zwaar als een les van 45, 50 of 90 minuten. Voor 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn de lesuren gestandaardiseerd op een lesuur van 50 minuten. Naast dit bestand over lesuren is een bestand over het lesgevend personeel (in personen) beschikbaar (bestand nr. 3).