Voortijdig schoolverlaters voortgezet onderwijs per samenwerkingsverband

Het aantal voortijdig schoolverlaters en onderwijsdeelnemers met een bekostigde inschrijving binnen het voortgezet onderwijs. De aantallen staan weergegeven per samenwerkingsverband passend onderwijs en schoolvestiging voortgezet onderwijs.

Excelbestanden Peildatum Status
15. Vsv per swv - 2015 (xls 140kb) 1 oktober 2015 Voorlopig
15. Vsv per swv - 2014 (xls 215kb) 1 oktober 2014 Voorlopig

CSV-bestanden Peildatum Status
15. vsv per swv 2015-2016 (csv 35kb) 1 oktober 2015 Voorlopig
15. vsv per swv 2014-2015 (csv 57kb) 1 oktober 2014 Definitief

Publicatiedatum 14 april 2016
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting