Groei en krimp aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan de op 1 oktober 2011 tot en met 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 tot en met 2036 verwachte leerlingenaantal per vo-instelling (BRIN) en per bevoegd gezag. De gebruiker kan zelf het basisjaar invullen en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker 2 signaleringsgrenzen invullen, waarmee de berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. Het instrument laat voor elke vo-instelling de groei- en krimppercentages zien vanuit het perspectief van:

  • de onderwijsinstelling (op 4-cijferig BRIN-niveau)
  • zijn schoolbestuur
  • de plaats waar de instelling is gevestigd
  • de gemeente waar de instelling is gevestigd
  • de provincie waar de instelling is gevestigd
Excelbestanden Peildatum Status
12. Leerlingenprognose groei krimp 2011-2036
(xlsx 342kb)
1 oktober 2015 Definitief
12. Leerlingenprognose groei krimp 2010-2035
(xlsx 344kb)
1 oktober 2015 Definitief
12. Leerlingenprognose groei krimp 2009-2034
(xlsx 222kb)
1 oktober 2014 Voorlopig
12. Leerlingenprognose groei krimp 2008-2033
(xls 518kb)
1 oktober 2013 Definitief

Publicatiedatum 14 juli 2017
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting