Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hier vindt u bestanden met het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken.

Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector, afdeling, opleiding

Het aantal leerlingen per schoolvestiging, onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), sector, afdeling en opleiding.

Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaar

Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar herkomst van de leerling (postcode, woonplaats, gemeente).

Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag

Het aantal leerlingen per schoolvestiging en schoolbestuur. 

Leerlingen per bestuur en denominatie

Het aantal leerlingen per schoolbestuur en denominatie. 

Zittenblijven vo

Het aantal leerlingen dat blijft zitten. Weergave op vestiging, provincie en landelijk.

Examenkandidaten en geslaagden

Het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging, onderwijstype, inspectiecode en opleiding.

Geslaagden, gezakten en gemiddelde examencijfers per instelling

Het aantal examenkandidaten, geslaagden en gezakten per schoolvestiging, onderwijstype, sector en afdeling. 

Examenkandidaten vmbo en examencijfers per vak per instelling

Het aantal vmbo-examenkandidaten per school met gemiddelde cijfers.

Examenkandidaten havo en examencijfers per vak per instelling

Het aantal havo-examenkandidaten per school met gemiddelde cijfers.

Examenkandidaten vwo en examencijfers per vak per instelling

Het aantal vwo-examenkandidaten per school met gemiddelde cijfers.

Prognose aantal leerlingen in het vo

Leerlingentellingen 2015 tot en met 2020, en prognoses voor 2021 tot en met 2036 per vo-instelling (BRIN).

Groei en krimp aantal leerlingen in het vo

Met dit instrument berekent u de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal. 

Toegestaan onderwijs

Het toegestane voortgezet onderwijs per schoolvestiging en leerjaar.

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per samenwerkingsverband vo

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs dat toegerekend wordt per samenwerkingsverband vo.

Voortijdig schoolverlaters voortgezet onderwijs per samenwerkingsverband

Het aantal voortijdig schoolverlaters en onderwijsdeelnemers met een bekostigde inschrijving vo.

Herkomst van leerlingen per samenwerkingsverband vo

In dit bestand staan per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het totaal aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Bestemming van leerlingen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

In dit bestand staan per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het totaal aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het aantal leerlingen dat is uitgestroomd.

Leerlingen per samenwerkingsverband en onderwijstype

Het aantal leerlingen per samenwerkingsverband, schoolbestuur, hoofd- en nevenvestiging van de school, onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs) en leer- of verblijfsjaar.