Alle vestigingen vo

De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
02. Alle vestigingen vo (xlsx 299kb) 1 september 2021 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
02. Alle vestigingen vo (csv 509kb) 1 september 2021 Definitief

Publicatiedatum 1 september 2021
Updatefrequentie Maandelijks

lToelichting