Alle vestigingen vo

De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
02. Alle vestigingen vo (xls 918kb) 1 februari 2021 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
02. Alle vestigingen vo (csv 553kb) 1 februari 2021 Definitief

Publicatiedatum 1 februari 2021
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting