Adressen voortgezet onderwijs

Hier vindt u adressenbestanden van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt. De adressenbestanden worden maandelijks geüpdatet.

Adressen hoofdvestigingen

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het vo.

Alle vestigingen vo

De adresgegevens van  hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het vo.

Adressen bevoegde gezagen vo

De adresgegevens van de schoolbesturen in het vo.

Adressen van samenwerkingsverbanden vo

De adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs vo.

Adressen van scholen per samenwerkingsverband vo

De adresgegevens van scholen per samenwerkingsverband passend onderwijs vo.

Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden

De adresgegevens van besturen van samenwerkingsverbanden vo.