Leerling-leraarratio's po per instelling

Dit bestand bevat de resultaten van de berekening van de leerling-leraar ratio’s in het primair onderwijs. Het aantal leerlingen is het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op 1 oktober van het betreffende jaar. Het aantal leraren is uitgedrukt in het aantal fte (het totaal van de betrekkingsomvang op 1 oktober). De leerling-leraar ratio is het verhoudingsgetal tussen het aantal leerlingen en het aantal leraren in het primair onderwijs. De leerling-leraar ratio’s worden uitgesplitst per onderwijstype (Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs), arbeidsmarktregio, bestuur en instelling. De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks vanaf 2009.

Bestand  Leerling-leraarratio po per instelling (xlsx 6739kb)
Peildatum  1 oktober 2020
Status  Definitief
Publicatiedatum  12 mei 2021
Updatefrequentie  Jaarlijks

Toelichting bij bestand