Onderwijspersoneel primair onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 10 jaar.

Bestand  Onderwijspersoneel po in fte 2011-2020 (xlsx 41918kb)
Peildatum  1 oktober 2020
Status  Definitief
Publicatiedatum  31 maart 2021
Updatefrequentie  Jaarlijks

Toelichting bij bestand