Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Personeel 01. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal personen

01. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 8 jaar.

Download het bestand in xls. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Definitief 01. Onderwijspersoneel po in personen (xls 25437kb)

Download het bestand in csv formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Definitief 01. po personen owtype bestuur brin functie (csv 1276kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum31 maart 2019
Update frequentieJaarlijks
Toelichting