Personeel

Gegevens over onderwijspersoneel in het primair onderwijs. 

Onderwijspersoneel primair onderwijs in aantal personen

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep.

Onderwijspersoneel primair onderwijs in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep.

Leerling-leraarratio's po per instelling

Dit bestand bevat de resultaten van de berekening van de leerling-leraarratio’s in het primair onderwijs. 

Verzuimonderzoek personeel po en vo