Leerlingen vso per binnen en buiten swv-vestiging met uitstroomprofiel

Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband (swv) waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling en met het totale aantal leerlingen. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1- en 2-leerlingen in gesloten en justitiële inrichtingen opgenomen.

CSV-bestanden Peildatum Status
Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel 2020-2021 (csv 19kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel 2019-2020 (csv 19kb) 1 oktober 2019 Definitief
Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel 2018-2019 (csv 20kb) 1 oktober 2018 Definitief
Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel 2017-2018 (csv 19kb) 1 oktober 2017 Definitief
Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel 2016-2017 (csv 19kb) 1 oktober 2016 Definitief
Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel 2015-2016 (csv 19kb) 1 oktober 2015 Definitief
Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel 2014-2015 (csv 19kb) 1 oktober 2014 Definitief

Publicatiedatum 17 december 2020
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting