06. Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv-vestiging met residentiële plaats

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband (swv) waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar leerlingen die wel of niet op een residentiële plaats (rp) zitten en tonen het totale aantal leerlingen per samenwerkingsverband. Leerlingen met een rp kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingsverband het totaal aantal leerlingen met en zonder rp groter zijn dan het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1- en 2-leerlingen in gesloten en justitiële inrichtingen opgenomen.

CSV-bestanden Peildatum Status
06. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met rp 2019-2020 (csv 36kb) 1 oktober 2019 Voorlopig
06. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met rp 2018-2019 (csv 36kb) 1 oktober 2018 Definitief
06. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met rp 2017-2018 (csv 36kb) 1 oktober 2017 Definitief
06. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met rp 2016-2017 (csv 36kb) 1 oktober 2016 Definitief
06. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met rp 2015-2016 (csv 36kb) 1 oktober 2015 Definitief
06. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met rp 2014-2015 (csv 36kb) 1 oktober 2014 Definitief

Publicatiedatum 19 december 2019
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting