Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Leerlingen So en vso 05. Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscategorie

05. Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscategorie

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar bekostigingscategorie en tonen het totale aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Leerlingen in het so en vso kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie kleiner zijn dan het totaal aantal leerlingen (zoals bijvoorbeeld getoond in andere bestanden). Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen.

Download het bestand in csv. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Voorlopig 05. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscat 2018-2019 (csv 38kb)
1 oktober 2017 Definitief 05. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscat 2017-2018 (csv 38kb)
1 oktober 2016 Definitief 05. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscat 2016-2017 (csv 38kb)
1 oktober 2015 Definitief 05. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscat 2015-2016 (csv 38kb)
1 oktober 2014 Definitief 05. Leerlingen so vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscat 2014-2015 (csv 38kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum21 december 2018
Update frequentieJaarlijks
Gegevens in databestand
Binnen samenwerkingsverband
Ondersteuningsbekostigingscategorie
Peildatum
Residentiele plaatsingen
Samenwerkingsverband betalend
Samenwerkingsverband woonachtig
Vso uitstroomprofiel
Toelichting