Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Leerlingen So en vso 04. Leerlingen vso per binnen en buiten betalend swv met uitstroomprofiel

04. Leerlingen vso per binnen en buiten betalend swv met uitstroomprofiel

Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling en met het totale aantal leerlingen. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen.

Download het bestand in csv. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Voorlopig 04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2018-2019 (csv 20kb)
1 oktober 2017 Definitief 04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2017-2018 (csv 19kb)
1 oktober 2016 Definitief 04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2016-2017 (csv 19kb)
1 oktober 2015 Definitief 04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2015-2016 (csv 19kb)
1 oktober 2014 Definitief 04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2014-2015 (csv 20kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum21 december 2018
Update frequentieJaarlijks
Gegevens in databestand
Binnen samenwerkingsverband
Gemeente schoolvestiging
Ondersteuningsbekostigingscategorie
Peildatum
Plaatsnaam schoolvestiging
Postcode schoolvestiging
Provincie schoolvestiging
Residentiele plaatsingen
Samenwerkingsverband betalend
Samenwerkingsverband schoolvestiging
Vso uitstroomprofiel
Toelichting