01. Leerlingen so en vso: bekostigingscategorie, uitstroomprofiel (swv)

Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband. De gegevens zijn uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigingscategorie (voor cluster 3- en 4-leerlingen). Cluster 3- en 4-leerlingen in jeugdinrichtingen worden apart onderscheiden. Voor de vso-leerlingen staat er informatie in over de uitstroomprofielen. Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente en provincie.

CSV-bestanden Peildatum Status
01. Leerlingen so vso - bekostigingscategorie, uitstroomprofiel - 2019-2020 (csv 21kb) 1 oktober 2019 Voorlopig
01. Leerlingen so vso - bekostigingscategorie, uitstroomprofiel - 2018-2019 (csv 21kb) 1 oktober 2018 Definitief
01. Leerlingen so vso - bekostigingscategorie, uitstroomprofiel - 2017-2018 (csv 21kb) 1 oktober 2017 Definitief
01. Leerlingen so vso - bekostigingscategorie, uitstroomprofiel - 2016-2017 (csv 21kb) 1 oktober 2016 Definitief
01. Leerlingen so vso - bekostigingscategorie, uitstroomprofiel - 2015-2016 (csv 21kb) 1 oktober 2015 Definitief
01. Leerlingen so vso - bekostigingscategorie, uitstroomprofiel - 2014-2015 (csv 21kb) 1 oktober 2014 Definitief

Publicatiedatum 19 december 2019
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting