Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Leerlingen Po 02. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

02. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

In deze bestanden staat het aantal leerlingen per schoolvestiging op 1 oktober 2017 dat door de scholen aangeleverd is aan DUO tot 14 oktober 2017. Het gaat om het aantal leerlingen zoals geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON). In de bestanden staat aangegeven welke leerlingen bekostigd zullen worden op basis van de stand op 14 oktober 2017. Het aantal actieve leerlingen in het bestand kan afwijken van het aantal bekostigde leerlingen.

Dit is terug te vinden in de kolom niet bekostigde leerlingen. Het doel van de gepresenteerde gegevens is, dat besturen kunnen controleren of de voor bekostiging relevante gegevens volledig zijn. De datum waarop de gegevens uiterlijk in BRON opgenomen moeten zijn is 1 december.

Voor meer detailinformatie is via het leerlingenadministratiesysteem (LAS) een registratie-overzicht op te vragen met de inschrijvingen in BRON op 1 oktober 2017. De in deze bestanden opgenomen gegevens komen overeen met de gegevens zoals deze worden getoond op het GTB overzicht in Mijn BRON van 14 oktober 2017 of de laatste bijwerkdatum vóór 14 oktober 2017 op het GTB overzicht. Informatie over de reden waarom een bepaalde inschrijving niet wordt bekostigd is ook op deze bijwerkdatum te vinden.

Het gaat om drie overzichten: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

  • In de bestanden voor basisonderwijs staat naast het totaal aantal leerlingen ook het aantal leerlingen weergegeven per leeftijdscategorie, gewicht en het aantal NOAT leerlingen (Nederlands onderwijs aan anderstaligen).
  • In de bestanden voor speciaal basisonderwijs staat ook het aantal Cumi-leerlingen.
  • In de bestanden voor (voortgezet) speciaal onderwijs staat het aantal leerlingen weergegeven per leeftijdscategorie, het aantal Cumi-leerlingen, onder de van toepassing zijnde bekostigingscategorieën.

Download het bestand in csv formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2017 Voorlopig 02. leerlingen bo in bron 2017-2018 (csv 743kb)
1 oktober 2017 Voorlopig 02. leerlingen sbo in bron 2017-2018 (csv 21kb)
1 oktober 2017 Voorlopig 02. leerlingen so en vso in bron 2017-2018 (csv 153kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum25 oktober 2017
Update frequentieJaarlijks
Toelichting