Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Leerlingen Po 02. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

02. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

In dit bestand staat het aantal leerlingen per schoolvestiging op 1 oktober 2018 dat door de scholen geleverd is aan DUO tot 17 oktober 2018. Het gaat om het aantal leerlingen zoals geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON) die in aanmerking komen voor bekostiging.

Andere data dan voorgaande jaren
Als gevolg van aanscherping van de regels rond het publiceren van privacygevoelige gegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het bestand dit jaar veranderd. In het bestand is naast een aantal gegevens over de school alleen nog het aantal bekostigde leerlingen per vestiging en type onderwijs zichtbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen scholen voor basisonderwijs (BO), speciale scholen voor basisonderwijs (SBO), scholen voor speciaal onderwijs (SO) en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Uitsplitsingen die gemaakt zijn in eerdere jaren naar leeftijd, gewicht (voor bekostiging onderwijsachterstanden) enzovoorts zijn dit jaar niet meer gemaakt.

Voor scholen en besturen
De datum waarop de voor bekostiging relevante gegevens uiterlijk in BRON opgenomen moeten zijn, is 3 december 2018, 20.00 uur. Wijzigingen die na dat moment in BRON worden opgenomen, tellen niet meer mee voor het vaststellen van de bekostiging.

Informatie over het aantal bekostigde leerlingen en overige leerlinggegevens zijn voor scholen en besturen te raadplegen in Mijn BRON. Onder het kopje ‘Bekostiging’ is het GTB-overzicht met deze gegevens in te zien, met de teldatum 1 oktober 2018.

Voor meer detailinformatie kunt u via het leerlingenadministratiesysteem (LAS) een registratieoverzicht opvragen met de inschrijvingen in BRON op 1 oktober 2018. De gegevens in deze bestanden komen overeen met de gegevens zoals deze worden getoond op het GTB-overzicht in Mijn BRON van 17 oktober 2018 of de laatste bijwerkdatum vóór 17 oktober 2018 op het GTB-overzicht.

Download het bestand in xls formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Voorlopig 02. Leerlingen po in BRON 2018-2019 (csv 444kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum7 november 2018
Update frequentieJaarlijks