Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Leerlingen Po 02. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

02. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

In deze bestanden staat het aantal leerlingen per schoolvestiging op 1 oktober 2016 dat door de scholen aangeleverd is aan DUO tot en met 15 oktober 2016. Het gaat om het aantal leerlingen zoals geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON). In de bestanden staat aangegeven welke leerlingen bekostigd zullen worden op basis van de stand op 15 oktober 2016. Het aantal actieve leerlingen in het bestand kan afwijken van het aantal bekostigde leerlingen.

Dit is terug te vinden in de kolom niet bekostigde leerlingen. Het doel van de gepresenteerde gegevens is, dat besturen kunnen controleren of de voor bekostiging relevante gegevens volledig zijn. De datum waarop de gegevens uiterlijk in BRON opgenomen moeten zijn is 1 december.

Voor meer detailinformatie is via het leerlingenadministratiesysteem (LAS) een registratie-overzicht op te vragen met de inschrijvingen in BRON op 1 oktober 2016. De in deze bestanden opgenomen gegevens komen overeen met de gegevens zoals deze worden getoond op het GTB overzicht in Mijn BRON van 15 oktober 2016 of de laatste bijwerk datum vóór 15 oktober 2016 op het GTB overzicht. Informatie over de reden waarom een bepaalde inschrijving niet wordt bekostigd is ook op deze bijwerkdatum te vinden.

Het gaat om drie overzichten: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

  • In de bestanden voor basisonderwijs staat naast het totaal aantal leerlingen ook het aantal leerlingen weergegeven per leeftijdscategorie, gewicht en het aantal NOAT leerlingen (Nederlands onderwijs aan anderstaligen).
  • In de bestanden voor speciaal basisonderwijs staat ook het aantal Cumi-leerlingen.
  • In de bestanden voor (voortgezet) speciaal onderwijs staat het aantal leerlingen weergegeven per leeftijdscategorie, het aantal Cumi-leerlingen, onder de van toepassing zijnde bekostigingscategorieën.

Download het bestand in xls formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2016 Voorlopig 02. Leerlingen bo in BRON 2016-2017 (xls 954kb)
1 oktober 2016 Voorlopig 02. Leerlingen sbo in BRON 2016-2017 (xls 247kb)
1 oktober 2016 Voorlopig 02. Leerlingen so en vso in BRON 2016-2017 (xls 185kb)

Download het bestand in csv formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2016 Voorlopig 02. leerlingen bo in bron 2016-2017 (csv 754kb)
1 oktober 2016 Voorlopig 02. leerlingen sbo in bron 2016-2017 (csv 106kb)
1 oktober 2016 Voorlopig 02. leerlingen so en vso in bron 2016-2017 (csv 157kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum21 oktober 2016
Update frequentieJaarlijks
Toelichting