Historisch overzicht aantal leerlingen per schoolvestiging

Per schoolvestiging in het primair onderwijs (bo, sbo, so, so/vso en vso) het aantal leerlingen vanaf 1996. Dit bestand gaat daarmee verder terug dan andere overzichten met het aantal leerlingen (in de regel tot 2010). Waar bekend zijn de naam van de schoolvestiging, het bijbehorende bevoegd gezag en de denominatie weergegeven.

Excelbestand Peildatum Status
Historische data leerlingaantallen po (xlsx 1583kb) 1 oktober 2020
Voorlopig

CSV-bestand Peildatum Status
Historisch overzicht aantal leerlingen per schoolvestiging (csv 1453kb) 1 oktober 2020
Voorlopig

Publicatiedatum 7 januari 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting