06. Historisch overzicht aantal leerlingen per schoolvestiging

In dit bestand staat per schoolvestiging in het primair onderwijs (bo, sbo, so, so/vso en vso) het aantal leerlingen vanaf 1996. Dit bestand gaat daarmee verder terug dan andere overzichten met het aantal leerlingen (in de regel tot 2010). Waar bekend zijn de naam van de schoolvestiging, het bijbehorende bevoegd gezag en de denominatie weergegeven.

Excelbestand Peildatum Status
06. Historische data leerlingaantallen po (xlsx 2042kb) 1 oktober 2018
Voorlopig

CSV-bestand Peildatum Status
06. Historisch overzicht aantal leerlingen per schoolvestiging (csv 1949kb) 1 oktober 2018
Voorlopig

Publicatiedatum 7 januari 2019
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting