Leerlingen primair onderwijs

Deze gegevens zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en zijn momentopnames. De bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). 

Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) of betalend samenwerkingsverband.

Leerlingen po per onderwijssoort, cluster en leeftijd

Het aantal leerlingen in het po per schoolvestiging, het soort primair onderwijs (bo, sbo, vso en so), cluster en leeftijd.

Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

In plaats van dit bestand maakt u gebruik van het bestand 'Leerlingen po per onderwijssoort, cluster en leeftijd.'

Leerlingen po per gemeente, postcode leerling en leeftijd

Per gemeente het aantal leerlingen in het primair onderwijs per postcode van de leerling en leeftijd.

Leerlingen po schoolgaand binnen en buiten de gemeente

Per gemeente hoeveel po leerlingen in de gemeente wonen en binnen of buiten de gemeente primair onderwijs volgen.  

Gemiddelde afstand in meters tussen woonadres leerling en postcode van schoolvestiging

Per po schoolvestiging (bo, sbo, vso en so) de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen die op de school zitten en de postcode van de schoolvestiging.

Historisch overzicht aantal leerlingen per schoolvestiging

Per po schoolvestiging (bo, sbo, so, so/vso en vso) het aantal leerlingen vanaf 1996.

Leerlingen sbo, so en vso per schoolvestiging naar cumi

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging, jaar en categorie CUMI.

Leerlingen po per uitvoeringslocatie (ULOC)

Het aantal leerlingen op 1 oktober in het primair onderwijs (po) per uitvoeringslocatie en per soort primair onderwijs (bo, sbo, vso en so)