Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Leerlingen Bo en sbo 08. Groei en krimp aantal leerlingen (bo en sbo)

08. Groei en krimp aantal leerlingen (bo en sbo)

Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan de op 1 oktober 2012 t/m 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 t/m 2036 verwachte leerlingenaantal per vestiging. De gebruiker kan zelf het basisjaar invullen, en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker twee signaleringsgrenzen invullen, waarmee de berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. Het instrument laat voor elke vestiging de groei- en krimppercentages zien vanuit het perspectief van de schoolvestiging, zijn schoolbestuur, zijn samenwerkingsverband, de plaats waar de school is gevestigd, de gemeente waar de school is gevestigd of de provincie waar de school is gevestigd.

Download het bestand in xls. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2016 Definitief 08. Leerlingen bo en sbo - groei en krimp aantal leerlingen 2012-2036 (xls 4515kb)
1 oktober 2015 Definitief 08. Leerlingen bo en sbo - groei en krimp aantal leerlingen 2011-2035 (xls 4578kb)
1 oktober 2014 Definitief 08. Leerlingen bo en sbo - groei en krimp aantal leerlingen 2010-2034 (xls 4662kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum8 september 2017
Update frequentieJaarlijks
Toelichting