Groei en krimp aantal leerlingen (bo en sbo)

Per vestiging de op 1 oktober 2012 tot en met 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 tot en met 2036 verwachte leerlingenaantal. Met dit instrument berekent de gebruiker de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal. De gebruiker vult zelf het basisjaar in en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. 

Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker 2 signaleringsgrenzen invullen, waarmee de berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. 

Het instrument laat voor elke vestiging de groei- en krimppercentages zien vanuit het perspectief van de schoolvestiging, zijn schoolbestuur, zijn samenwerkingsverband, de plaats waar de school is gevestigd, de gemeente waar de school is gevestigd of de provincie waar de school is gevestigd.

Excelbestanden Peildatum Status
Leerlingen bo en sbo - groei en krimp aantal leerlingen 2012-2036 (xlsx 4515kb) 1 oktober 2016
Definitief
Leerlingen bo en sbo - groei en krimp aantal leerlingen 2011-2035 (xlsx 4578kb) 1 oktober 2015 Definitief
Leerlingen bo en sbo - groei en krimp aantal leerlingen 2010-2034 (xlsx 4662kb) 1 oktober 2014 Definitief

Publicatiedatum 8 september 2017
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting