Prognose aantal leerlingen (bo en sbo)

Leerlingentellingen van 2016 tot en met 2020, en prognoses voor 2021 tot en met 2036 per schoolvestiging in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Toegevoegd zijn locatiegegevens van de schoolvestiging, bij welk bestuursverband en samenwerkingsverband de vestiging hoort, en de locatiegegevens van schoolbestuur en samenwerkingsverband.

Dit bestand is geschikt voor het presenteren van leerlingenprognoses presenteren vanuit het perspectief van het schoolbestuur, samenwerkingsverband, gemeenten en provincies. De leerlingenprognoses zijn voor schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en provincies geschikt voor gebruik bij het ontwikkelen van meerjarige planningen van de onderwijsvoorziening in de regio. 

De prognoses zijn gebaseerd op de marktaandelen van scholen in voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen aan de scholen en de regionale demografische dynamiek. Ze bevatten de meest accurate schatting die op basis van de beschikbare gegevens is te maken.

Excelbestanden Peildatum Status
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2016-2036 (xlsx 3273kb) 1 oktober 2020 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2015-2035 (xlsx 3321kb) 1 oktober 2019 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2014-2038 (xlsx 3723kb) 1 oktober 2018 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2014-2038 - stakeholders (xlsx 20602kb) 1 oktober 2018 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2013-2037 (xlsx 3761kb) 1 oktober 2017 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2013-2037 - stakeholders (xlsx 24616kb) 1 oktober 2017 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2012-2036 (xlsx 4680kb) 1 oktober 2016 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2012-2036 - stakeholders (xlsx 47635kb) 1 oktober 2016 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2011-2035 (xlsx 4741kb) 1 oktober 2015 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2011-2035 - stakeholders (xlsx 48145kb) 1 oktober 2015 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2010-2034 (xlsx 4692kb) 1 oktober 2014 Definitief
Leerlingen bo en sbo - leerlingenprognoses 2010-2034 - stakeholders (xlsx 49629kb) 1 oktober 2014 Definitief

CSV-bestanden Peildatum Status
Leerlingen bo en sbo leerlingenprognoses 2014-2038 (csv 5174kb) 1 oktober 2018 Definitief
Leerlingen bo en sbo leerlingenprognoses 2013-2037 (csv 5234kb) 1 oktober 2017 Definitief
Leerlingen bo en sbo leerlingenprognoses 2012-2036 (csv 6672kb) 1 oktober 2016 Definitief
Leerlingen bo en sbo leerlingenprognoses 2011-2035 (csv 5051kb) 1 oktober 2015 Definitief
Leerlingen bo en sbo leerlingenprognoses 2010-2034 (csv 5500kb) 1 oktober 2014 Definitief

Publicatiedatum 11 mei 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting

Meer informatie

Leerlingenprognoses van vestigingen basisonderwijs (bo)

Het maken van prognoses brengt onvermijdelijk onzekerheden met zich mee. De ideale leerlingenprognose bo die op de leerling nauwkeurig voorspelt hoe de leerlingenpopulatie van scholen zich de komende jaren ontwikkelt, bestaat niet.

Leerlingenprognoses van vestigingen speciaal basisonderwijs (sbo)

Het maken van prognoses brengt onvermijdelijk onzekerheden met zich mee. De ideale leerlingenprognose sbo die op de leerling nauwkeurig voorspelt hoe de leerlingenpopulatie van scholen zich de komende jaren ontwikkelt, bestaat niet.

Leerlingenprognoses van vestigingen bo en sbo vanuit andere perspectieven

Prognoses voor bo en sbo vanuit het perspectief van schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en provincies. Het geeft schoolleiders een indruk van de verwachte leerlingenaantallen aan hun vestigingen voor de komende jaren.