Gemiddelde eindscores per geslacht bo en sbo

Per schoolvestiging en geslacht de gemiddelde ruwe score voor de eindtoets, zonder correcties. De scores kunnen afwijken van de scores zoals gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. Daarop zijn wel correcties toegepast. 

Weergegeven staat het aantal leerlingen met een ontheffing en de gemiddelde scores voor de verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. 

In het bestand van schooljaar 2014-2015 staan ook de scores van het Drempelonderzoek.

CSV-bestand Peildatum Status
Gemiddelde eindscores bo sbo met geslacht - 2016-2017 (csv 2044kb) 15 april 2017 Definitief

Publicatiedatum 8 mei 2018
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting