Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) dat in aanmerking komt voor een bijstelling van het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen dat daadwerkelijk een bijstelling krijgt.

Om te kunnen bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor een bijstelling, is het toetsadvies vergeleken met het oorspronkelijk advies. Wanneer het toetsadvies hoger blijkt dan het oorspronkelijke advies, komt de leerling in aanmerking voor een bijstelling. Daarnaast staat ook het aantal leerlingen weergegeven waarbij het toetsadvies lager is dan het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen waarbij het toetsadvies en het oorspronkelijke advies aan elkaar gelijk zijn.

Het bestand van schooljaar 2019-2020 ontbreekt omdat er tijdens de coronaepidemie geen eindtoets 2020 is afgenomen en daarom geen heroverwegingen en bijgestelde adviezen zijn gedaan.

CSV-bestanden Peildatum Status
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2018-2019 (csv 793kb) 15 april 2019 Definitief
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2017-2018 (csv 802kb) 15 april 2018 Definitief
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2016-2017 (csv 814kb) 15 april 2017 Definitief
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2015-2016 (csv 827kb) 15 april 2016 Definitief
Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2014-2015 (csv 833kb) 15 april 2015 Definitief

Publicatiedatum 13 december 2019
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting