Leerlingen in het primair onderwijs

Het aantal leerlingen in het pimair onderwijs naar verschillende achtergrondkenmerken. U kunt in het menu kiezen uit:

  • het aantal leerlingen in het primair onderwijs totaal (po)
  • het aantal leerlingen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (bo en sbo)
  • het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso)