Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Bekostiging Bekostiging primair onderwijs

Bekostiging primair onderwijs

Hieronder staan bestanden waarin gegevens over de bekostiging van scholen in het primair onderwijs staan weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

01. Bekostiging materiële instandhouding van scholen voor basisonderwijs

Een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van basisscholen is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basisonderwijs.

02. Bekostiging materiële instandhouding van scholen voor speciaal basisonderwijs

Een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van scholen voor speciaal basisonderwijs is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basisonderwijs.

03. Personele bekostiging van scholen voor basisonderwijs

Een aantal basisgegevens waarop de reguliere personele bekostiging van basisscholen is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Daarnaast zijn de bedragen voor de prestatiebox en personeels- en arbeidsmarktbeleid in het overzicht opgenomen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basisonderwijs.

04. Personele bekostiging van scholen voor speciaal basisonderwijs

Een aantal basisgegevens waarop de reguliere personele bekostiging van scholen in het speciaal basisonderwijs is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Daarnaast zijn de bedragen voor de prestatiebox en personeels- en arbeidsmarktbeleid in het overzicht opgenomen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basisonderwijs.

05. Bruto restbedrag per brinvestiging per samenwerkingsverband PO

Bruto restbedrag per brinvestiging per samenwerkingsverband PO