Sluitende scholen in primair onderwijs vanaf 2011

Jaarlijks sluiten en starten scholen rond het nieuwe schooljaar. Hier staan lijsten met namen en vestigingsplaatsen van scholen in het primair onderwijs die in de afgelopen jaren zijn opgeheven of gesticht. De bestanden bevatten het aantal bekostigde scholen in het primair onderwijs in Nederland dat is gestart of opgeheven per 1 augustus (met of zonder fusie), in de jaren 2011 tot en met 2020. De gegevens in deze bestanden zijn beschreven in een document.

Excelbestand Peildatum Status
sluitende en fuserende scholen in primair onderwijs 2011-2020 (xls 233kb) 01 augustus 2020 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
sluitende en fuserende scholen in primair onderwijs 2011-2020 (csv 116kb) 01 augustus 2020 Definitief

Publicatiedatum 08 oktober 2020
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting