Adressen van schoolbesturen speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs

De adresgegevens van schoolbesturen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: het vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

Excelbestand Peildatum Status
Bevoegde gezagen speciaal (basis)onderwijs (xlsx 48kb) 1 september 2021 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
Besturen sbo, so en vso (csv 47kb) 1 september 2021 Definitief

Publicatiedatum 1 september 2021
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting