04. Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijbehorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
04. Alle vestigingen speciaal (basis)onderwijs (xls 544kb) 3 augustus 2020 Definitief
CSV-bestand Peildatum Status
04. Alle vestigingen sbo, so en vso (csv 301kb) 3 augustus 2020 Definitief

Publicatiedatum 3 augustus 2020
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting