Alle schoolvestigingen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijbehorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
Alle vestigingen speciaal (basis)onderwijs (xlsx 184kb) 1 september 2021 Definitief
CSV-bestand Peildatum Status
Alle vestigingen sbo, so en vso (csv 280kb) 1 september 2021 Definitief

Publicatiedatum 1 september 2021
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting