03. Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijbehorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
03. Alle vestigingen bo (xls 3417kb) 1 juli 2020 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
03. Alle vestigingen bo (csv 1900kb) 1 juli 2020 Definitief

Publicatiedatum 1 juli 2020
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting