Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijbehorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).

Excelbestand Peildatum Status
Alle vestigingen bo(xls 4081kb) 3 mei 2021 Definitief

CSV-bestand Peildatum Status
Alle vestigingen bo(csv 1880kb) 3 mei 2021 Definitief

Publicatiedatum 3 mei 2021
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting