Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Scholen en adressen Scholen en adressen in het primair onderwijs

Scholen en adressen in het primair onderwijs

gebruikersonderzoek
Bent u een regelmatige (gemiddeld eens per maand of vaker) bezoeker van https://duo.nl/open_onderwijsdata/?
Dan willen wij via deze weg uw medewerking vragen voor een gebruikersonderzoek.
Dat kan betekenen dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen en/of om een interview te mogen afnemen.
Als u wilt meewerken verzoeken wij u een mail te sturen naar Informatieprodukten@duo.nl met in het onderwerp veld ‘Gebruikersonderzoek onderwijsdata’ en - Uw naam - Uw e-mailadres - De naam van uw organisatie

Wij zouden uw medewerking erg op prijs stellen.

Hieronder staan adressenbestanden van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt. De adressenbestanden worden maandelijks geüpdatet.

01. Adressen van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

02. Adressen van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: soort instelling (sbo, so, vso), vestiging- en correspondentieadres, cluster, denominatie, bijhorend bestuur en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

03. Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

04. Adressen van alle schoolvestigingen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: het vestigings- en correspondentieadres, bijhorend bestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

05. Adressen van schoolbesturen basisonderwijs

De adresgegevens van schoolbesturen in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings-, en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

06. Adressen van schoolbesturen speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs

De adresgegevens van schoolbesturen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: het vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

07. Adressen van schoolbesturen primair onderwijs

De adresgegevens van schoolbesturen in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

08. Adressen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

De adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs in het primair onderwijs.

09. Adressen van scholen per samenwerkingsverband primair onderwijs

De adresgegevens van scholen per samenwerkingsverband passend onderwijs in het primair onderwijs.

10. Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden

De adresgegevens van besturen van samenwerkingsverbanden in het primair (en voortgezet) onderwijs.

11. Nieuwe basisscholen vanaf 1997

Bekostigde basisscholen die zijn gestart vanaf 1997. Per gestarte school zijn schoolkenmerken weergegeven zoals brinnummer, naam, plaats en richting van de school, oprichtingsdatum en eventuele opheffingsdatum. Het aantal leerlingen op 1/10 in het jaar van oprichting zijn getoond. Voor de scholen die reeds zijn gesloten is het aantal leerlingen gegeven op 1/10 vóór de opheffing.

12. Sluitende basisscholen vanaf 1997

Bekostigde basisscholen die zijn gesloten vanaf 1997. Per gesloten school zijn schoolkenmerken weergegeven zoals brinnummer, naam, plaats en richting van de school, opheffingsdatum en oprichtingsdatum. Het aantal leerlingen is gegeven op 1/10 vóór de opheffing. Bij scholen die zijn gestart vanaf 1997 is het aantal leerlingen op 1/10 in het jaar van oprichting zijn getoond.

13. Nieuwe scholen in primair onderwijs vanaf 2011

Jaarlijks sluiten en starten scholen rond het nieuwe schooljaar. Hier staan lijsten met namen en vestigingsplaatsen van scholen in het primair onderwijs die in de afgelopen jaren zijn opgeheven of gesticht. De bestanden bevatten het aantal bekostigde scholen in het primair onderwijs in Nederland dat is gestart of opgeheven per 1 augustus (met of zonder fusie), in de jaren 2011 tot en met 2018. De gegevens in deze bestanden zijn beschreven in een document.

14. Sluitende scholen in primair onderwijs vanaf 2009

Jaarlijks sluiten en starten scholen rond het nieuwe schooljaar. Hier staan lijsten met namen en vestigingsplaatsen van scholen in het primair onderwijs die in de afgelopen jaren zijn opgeheven of gesticht. De bestanden bevatten het aantal bekostigde scholen in het primair onderwijs in Nederland dat is gestart of opgeheven per 1 augustus (met of zonder fusie), in de jaren 2011 tot en met 2018. De gegevens in deze bestanden zijn beschreven in een document.