Financiële gegevens per bestuur

Per bestuur

Hier vindt u:

  • Rapporten met per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten. Verder beschrijven we de door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar. Enkele kengetallen geven we grafisch weer. 
  • De definities en de toelichting van de kengetallen. 
  • Van het laatste weergeven verslagjaar de gemiddelde waarden van de kengetallen van de groepering waarin het bestuur zich bevindt.
Rapporten  Financiële gegevens per bestuur po 2015-2019 (pdf 127146kb)
 Financiële gegevens per bestuur vo 2015-2019 (pdf 41229kb)
 Financiële gegevens per bestuur mbo 2015-2019 (pdf 7306kb)
 Financiële gegevens per bestuur hbo 2015-2019 (pdf 4078kb)
 Financiële gegevens per bestuur wo 2015-2019 (pdf 2089kb)
 Definities kengetallen 2019 (pdf 157kb)
 Groeperingen 2019 (pdf 55kb)
Status  Definitief
Publicatiedatum  11 februari 2021
Updatefrequentie  Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW