Financiële gegevens per bestuur

Per bestuur

Hier vindt u:

  • Rapporten met per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten. Verder beschrijven we de door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar. Enkele kengetallen geven we grafisch weer. 
  • De definities en de toelichting van de kengetallen. 
  • Van het laatste weergeven verslagjaar de gemiddelde waarden van de kengetallen van de groepering waarin het bestuur zich bevindt.
Rapporten  Financiële gegevens per bestuur po 2016-2020 (pdf 121777kb)
 Financiële gegevens per bestuur vo 2016-2020 (pdf 40326kb)
 Financiële gegevens per bestuur mbo 2016-2020 (pdf 7242kb)
 Financiële gegevens per bestuur hbo 2016-2020 (pdf 4018kb)
 Financiële gegevens per bestuur wo 2016-2020 (pdf 2066kb)
 Definities kengetallen 2020 (pdf 157kb)
 Groeperingen 2020 (pdf 55kb)
Status  Definitief
Publicatiedatum  15 september 2021
Updatefrequentie  Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW