Financiële cijfers

Financiële cijfers

Deze bestanden bevatten cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2019. Aangevuld met de jaarrekeningen van voorgaande jaren geven de cijfers een meerjarig perspectief. 

De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO.

Er heeft een update van de financiële cijfers plaatsgevonden op 11 februari 2021

Financiële gegevens per bestuur

In deze rapporten per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten. Verder beschrijven we de door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar.

Gegevensboeken

Uit de balans een overzicht van activa en passiva over een reeks van jaren. 

Financiële verantwoording - XBRL

Cijfers van de schoolbesturen afkomstig uit de jaarrekeningen 2019, aangeleverd in XBRL. Aangevuld met de jaarrekeningen van 2015 tot 2018 geven de cijfers een meerjarig perspectief.