Basisgegevens opleidingen

Onderstaande zipfile bevat een csv-bestand met basisgegevens over opleidingen, kwalificaties en deelkwalificaties (actueel en historisch) van de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De gegevens zijn een koppeling tussen twee basisregisters, te weten BRIN (Basisregister instellingen) en BRON (Basisregister onderwijsnummer). Door deze koppeling ontstaat een actuele stand over welke opleiding een leerling volgt. De gegevens dienen als referentie voor het inlezen van mutaties op gegevens van leerlingen en deelnemers en zijn op verzoek van softwareleveranciers voor gemeenten ontwikkeld. De gegevens ondersteunen de RMC-gegevenslevering.

Downloaden zipfile

Bestand Basisgegevens opleidingen (zip 357kb)
Peildatum 23 augustus 2021
Status Definitief
Publicatiedatum 12juli  2021
Updatefrequentie Maandelijks

Toelichting bij zipfile