Basisgegevens instellingen

Onderstaande zipfile bestaat uit 3 bestanden met basisgegevens over:

  1. Organisaties: de adresgegevens van alle onderwijsgerelateerde organisaties zoals onderwijsinstellingen, vestigingen, besturen, samenwerkingsverbanden.
  2. Relaties: welke besturen, instellingen, administratiekantoren, samenwerkingsverbanden enzovoort in relatie tot elkaar staan.
  3. Overgangen: welke onderwijsinstellingen, vestigingen of besturen zijn gefuseerd, en hoe.

De gegevens zijn een koppeling tussen 2 basisregisters, te weten BRIN (Basisregister instellingen) en BRON (Basisregister onderwijsnummer). Door deze koppeling ontstaat een actuele stand over welke opleiding een leerling aan welke instelling volgt. De gegevens dienen als referentie voor het inlezen van mutaties op gegevens van leerlingen en deelnemers en zijn op verzoek van softwareleveranciers voor gemeenten ontwikkeld. De gegevens ondersteunen de RMC-gegevenslevering.

De gegevens zijn inclusief een complete mutatiehistorie.

Downloaden zipfile

Bestand Basisgegevens instellingen (zip 4808kb)
Peildatum 27 september 2021
Status Definitief
Publicatiedatum 27 september 2021
Updatefrequentie Wekelijks

Toelichting bij zipfile