Basisgegevens bekostigd onderwijs (bbo-rom)

Basisgegevens bekostigd onderwijs (bbo-rom)

DUO stelt de basisgegevens van het bekostigd onderwijs (bbo) beschikbaar. Deze gegevens komen voort uit een initiatief van de 4 grote gemeenten, het ministerie van OCW en DUO en zijn samengesteld zodat gemeenten een degelijk beleid kunnen uitvoeren op het gebied van onderwijsachterstanden. Ook onderzoeks- en adviesbureaus maken gebruik van de gegevens. De gegevens hebben betrekking op alle sectoren van het bekostigd onderwijs. In de bijsluiter is een beschrijving opgenomen van de inhoud van de bestanden.

Formaat van de bestanden

Via zipfiles worden bestanden geleverd als platte tekst (ASCII) met de extensie FTM. Deze zijn gemakkelijk te raadplegen met een teksteditor of in te lezen in Excel (tot maximaal 65.536 records bij Excel 2003) of Access. De structuur van de bestanden zijn beschreven in gelijknamige bestanden met extensie MAS. Bij de meeste bestanden wordt ook een tekstbestand met randtotalen geleverd. Ook deze bestanden met de extensie WP zijn gemakkelijk te openen in Word of in een teksteditor. De gehanteerde bestandsformaten worden vanouds gebruikt door diverse afnemers. Het blijven hanteren van deze formaten is een gevolg van de eenvoud en uitwisselbaarheid van ASCII-formaten en het voorkomen van verstoringen in processen bij afnemers die de bestanden automatisch inlezen in hun systemen.

Mogelijke foutmelding bij .mas

Incidenteel verschijnt een foutmelding bij het openen van bestanden met de extensie .mas. Dubbelklikken op een mas-bestand opent MS Access met een foutmelding als gevolg. Het bestand wordt dan niet geopend.

Oorzaak foutmelding

Op sommige pc's kan de extentie .mas gekoppeld zijn aan MS Access. Deze koppeling naar MS Access is een Windows-eigenschap die samenvalt met de installatie van MS Access of een onderdeel daarvan. Wanneer iemand op een dergelijke pc werkt en op een bestand met de extensie .mas dubbelklikt, wil Windows de gekoppelde applicatie MS Access opstarten omdat de extentie .mas herkend wordt als een MS Access-applicatie. De geleverde mas-bestanden zijn echter slechts ASCII-bestanden en staan los van MS Access.

Oplossing

Vermijd dubbelklikken op het mas-bestand. Haal het gewenste mas-bestand uit de gecomprimeerde (gezipte) map en bewaar het bestand op een eigen schijf. Open eerst een willekeurige teksteditor, bijvoorbeeld Notepad. Open vervolgens het mas-bestand vanuit de teksteditor.

Downloaden zipfiles

Bestand Peildatum Status
BO (zip 3442kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
VO (zip 7749kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
SO (zip 366kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
MBO (zip 3044kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
HO (zip 2880kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
Stroom (zip 1597kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
VSV (zip 282kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
Fusies (zip 85kb) 1 oktober 2020 Voorlopig
NAW (zip 2308kb) 1 oktober 2020 Voorlopig

Publicatiedatum 13 mei 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Bijsluiter bij zipfiles