Factsheets voortijdig schoolverlaten 2019-2020

Factsheets ROC 2019-2020

Op 22-02-2021 zijn alle factsheets 2019-2020 vervangen met nieuwe versies, waarin het VAVO en de examendeelnemers MBO nu ook in de onderliggende tabellen zijn doorgerekend

bij een aantal sheets is de contactinformatie niet juist. Dit moet zijn:
Per e-mail: informatieproducten@duo.nl
Telefonisch: Informatiecentrum Onderwijs van DUO (op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur):
070-75 75 122 (voortgezet onderwijs)
070-75 75 133 (middelbaar beroepsonderwijs)

In de diverse tabellen en figuren van de mbo-factsheets wordt inzicht verschaft in demografische gegevens van schooluitvallers. Daarnaast wordt er informatie getoond naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Voor RMC-regio's zijn eveneens factsheets beschikbaar met gedetailleerde informatie.

Factsheets RMC 2019-2020

In de diverse tabellen en figuren van de RMC-factsheets wordt inzicht verschaft in demografische gegevens van schooluitvallers. Daarnaast wordt er informatie getoond naar onderwijssoort, gemeenten, scholen en instellingen gevestigd in de betreffende RMC-regio. Voor mbo-instellingen zijn eveneens factsheets beschikbaar met gedetailleerde informatie.