Factsheets voortijdig schoolverlaten 2014-2015

Factsheets ROC 2014-2015

In de diverse tabellen en figuren van de mbo-factsheets wordt inzicht verschaft in demografische gegevens van schooluitvallers. Daarnaast wordt er informatie getoond naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Voor RMC-regio's zijn eveneens factsheets beschikbaar met gedetailleerde informatie.

Factsheets RMC 2014-2015

In de diverse tabellen en figuren van de RMC-factsheets wordt inzicht verschaft in demografische gegevens van schooluitvallers. Daarnaast wordt er informatie getoond naar onderwijssoort, gemeenten, scholen en instellingen gevestigd in de betreffende RMC-regio. Voor mbo-instellingen zijn eveneens factsheets beschikbaar met gedetailleerde informatie.