Factsheets voortijdig schoolverlaten

In deze factsheets ziet u het aantal vsv-ers per rmc en instelling in 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. 

De aantallen zijn uitgesplitst naar: 

  • gemeente 
  • onderwijssector
  • leerweg 
  • niveau en domein op het mbo 
  • leeftijd 

LET OP: Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de landelijke definitie van vsv gebruikt in alle vsv-informatieproducten. In de factsheets zijn ook de cijfers van 2017-2018 en 2018-2019 overgezet naar de landelijke definitie om de cijfers met elkaar te kunnen vergelijken. 

Factsheets vsv 2019-2020

Op 22-02-2021 zijn alle factsheets 2019-2020 vervangen met nieuwe versies, waarin het VAVO en de examendeelnemers MBO nu ook in de onderliggende tabellen zijn doorgerekend

bij een aantal sheets is de contactinformatie niet juist. Dit moet zijn:
Per e-mail: informatieproducten@duo.nl
Telefonisch: Informatiecentrum Onderwijs van DUO (op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur):
070-75 75 122 (voortgezet onderwijs)
070-75 75 133 (middelbaar beroepsonderwijs)

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2019-2020. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2018-2019

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2018-2019. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2017-2018

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2017-2018. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2016-2017

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2016-2017. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2015-2016

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2015-2016. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets vsv 2014-2015

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2014-2015. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Factsheets voortijdig schoolverlaten 2013-2014

Diverse tabellen en figuren geven inzicht in demografische gegevens van schooluitvallers 2013-2014. Daarnaast tonen we informatie naar niveau, leerweg, verblijfsjaar en domeinen. Ook voor RMC-regio's zijn factsheets beschikbaar.

Toelichting

Voor mbo-instellingen en voor de RMC-regio’s zijn er factsheets beschikbaar. Deze factsheets maakt DUO 2x per jaar, op basis van de dan beschikbare voorlopige of definitieve cijfers.