Leerling-leraarratio's mbo per instelling

De resultaten van de berekening van de leerling-leraarratio’s in het middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal leerlingen is het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op 1 oktober van het betreffende jaar. Het aantal leraren is uitgedrukt in het aantal fte (het totaal van de betrekkingsomvang op 1 oktober). Dit bestand met de leerling-leraar ratio’s bevat de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal leraren. Het bevat tabellen per regio en per instelling. De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks vanaf 2009.

Bestand  Leerling-leraarratio mbo per instelling (xlsx 117kb)
Peildatum  1 oktober 2020
Status  Definitief
Publicatiedatum  12 mei 2021
Updatefrequentie  Jaarlijks

Toelichting bij bestand