02. Onderwijspersoneel mbo in aantal fte

Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De aantallen staan weergegeven over 10 jaar.

Bestand  Onderwijspersoneel mbo in fte - 2011-2020 (xlsx 1042kb)
Peildatum  1 oktober 2020
Status  Definitief
Publicatiedatum  31 maart 2021
Updatefrequentie  Jaarlijks

Toelichting bij bestand