Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo geaggregeerd (tijdreeks)

Van elk van de indicatoren worden de gegevens over ten minste 3 verslagjaren getoond. 

Anders dan in de bestanden Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling 2021 en Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling (tijdreeks) worden hier geaggregeerde gegevens getoond per domein, hoofdgroep, niveau en leerweg. Hiermee is het mogelijk op verschillende aggregatieniveau vergelijkingen te maken, zowel landelijk als per instelling.

Rapporten  Toelichting - kwaliteitsafspraken mbo geaggregeerd tijdreeks (pdf 66kb)
 Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo geaggregeerd tijdreeks (xlsx 1851kb)
Status  Definitief
Publicatiedatum 19 april 2021
Updatefrequentie  Jaarlijks
Opdrachtgever  Ministerie van OCW

Terug naar

Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo 2021