Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo 2021

Deze bestanden geven data weer van DUO, de mbo-raad en het CBS. Deze data kan helpen bij het vormgeven van de kwaliteitsagenda’s die in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 worden geschreven. 

Het gaat onder andere om de indicatoren vsv, kwalificatiewinst (MBO-raad), startersresultaat (MBO-raad), aandeel werkenden (CBS), aandeel doorstroom, succes eerstejaars in het hbo en aandeel bbl'ers. Ook de landelijke gegevens zijn in deze bestanden te vinden.

De overzichten Kwaliteitsafspraken 2021 verschillen met eerdere jaren door een aantal toevoegingen:

  • Voor de verschillende indicatoren zijn zowel percentages als aantallen zichtbaar.
  • De tijdreeks van de indicatoren is uitgebreid naar de 5 meest recente jaren om de ontwikkeling over meer jaren heen te laten zien.
  • Sinds 2021 wordt de landelijke definitie van VSV gebruikt. Dit geldt ook voor de eerdere jaren in deze update, om vergelijking per jaar mogelijk te maken.

Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling 2021

Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling (tijdreeks)

Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo geaggregeerd (tijdreeks)

Terug naar

Kwaliteitsafspraken mbo