Mbo-indicatoren

Op de pagina Indicatoren mbo per instelling vindt u de bestanden met gegevens over de indicatoren mbo.

Indicatoren per instelling

In het bestand staan per mbo-instelling de indicatoren Jaarresultaat, Diplomaresultaat, Percentage nieuwe vsv’ers en Financiële Kengetallen weergegeven. Daarbij zijn de volgende documenten beschikbaar:

  • toelichtingen op de berekende indicatoren per jaar
  • de notitie 'Gegevensbasis Geïntegreerd Jaardocument, Benchmark MBO en Opbrengstberekeningen Inspectie'
  • regeling Prestatiebox mbo