Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Middelbaar beroepsonderwijs Indicatoren Mbo Indicatoren

Mbo Indicatoren

U kunt hier de bestanden met gegevens over de indicatoren mbo vinden.

Indicatoren per instelling

In dit bestand staan per mbo instelling de indicatoren Jaarresultaat, Diplomaresultaat, Percentage nieuwe VSV’ers en Financiële Kengetallen weergegeven. Daarbij zijn de volgende documenten beschikbaar: 
  • Toelichtingen op de berekende indicatoren per jaar
  • De notitie 'Gegevensbasis Geïntegreerd Jaardocument, Benchmark MBO en Opbrengstberekeningen Inspectie'
  • Regeling Prestatiebox mbo