05. Aantal wo-gediplomeerden

Het aantal gediplomeerden (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden 5 studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, CROHO-(sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm, opleidingsfase en soort diploma.

Excelbestand Peildatum Status
05. Gediplomeerden wo 2019 (xlsx 299kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

CSV-bestand Peildatum Status
05. Gediplomeerden wo 2019 (csv 642kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

Publicatiedatum 18 februari 2020
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting