04. Aantal wo-inschrijvingen

Het aantal inschrijvingen in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden 5 studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, CROHO-(sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase.

Excelbestand Peildatum Status
04. Inschrijvingen wo 2019 (xlsx 310kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

CSV-bestand Peildatum Status
04. Inschrijvingen wo 2019 (csv 656kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

Publicatiedatum 18 februari 2020
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting