03 b. Aantal eerstejaars ingeschrevenen wo op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs

Het aantal eerstejaars ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. De eerstejaars ingeschrevenen geven inzicht in de nieuwe hoofdinschrijvingen in het hoger onderwijs. Er worden 5 studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, CROHO-(sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase.

In dit overzicht worden de inschrijvingscijfers weergegeven op het niveau van het type hoger onderwijs (hbo-bachelor, hbo-master, wo-bachelor, wo-master enzovoort). Een student die bijvoorbeeld naast een bachelor aan de universiteit ook een hbo-opleiding volgt, telt dan 2 keer mee (zowel bij het hbo als bij het wo). Door deze verschillende manieren van kijken, kunnen cijfers verschillen. Zo kijken de VH en VSNU op een andere manier dan DUO. Zij zijn vooral gericht op hun eigen type (hbo dan wel wo), waar DUO juist naar het geheel kijkt. Meer informatie over de inschrijvingscijfers op het niveau van het type hoger onderwijs is te vinden onder 'type inschrijving' op de websites van de VH en VSNU.

Excelbestand Peildatum Status
03b. Eerstejaars ingeschrevenen wo domein wo 2019 (xlsx 285kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

CSV-bestand Peildatum Status
03b. Eerstejaars ingeschrevenen wo domein wo 2019 (csv 608kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

Publicatiedatum 18 februari 2020
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting