02. Aantal wo-ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein ho)

Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal en totaal) in het wetenschappelijk onderwijs. Het actueelste studiejaar wordt gepresenteerd. De gegevens staan weergegeven per bevoegd gezag, instelling, plaatsnaam, gemeente, provincie en CROHO-onderdeel.

Excelbestand Peildatum Status
02. Ingeschrevenen wo naar opleidingsvorm 2019 (xlsx 16kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

CSV-bestand Peildatum Status
02. Ingeschrevenen wo naar opleidingsvorm 2019 (csv 13kb) 1 oktober 2019 Voorlopig

Publicatiedatum 18 februari 2020
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting