Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Hoger onderwijs Ingeschrevenen hbo 03b. Aantal eerstejaars ingeschrevenen hbo op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs

03b. Aantal eerstejaars ingeschrevenen hbo op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs

Het aantal eerstejaars ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. De eerstejaars ingeschrevenen geven inzicht in de nieuwe hoofdinschrijvingen in het hoger onderwijs. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase.

In dit overzicht worden de inschrijvingscijfers weergegeven op het niveau van het type hoger onderwijs (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, etc.). Een student die bijvoorbeeld naast een bachelor aan de universiteit ook een hbo-opleiding volgt, telt dan twee keer mee (zowel bij het hbo als bij het wo). Door deze verschillende manieren van kijken, kunnen cijfers verschillen. Zo kijken de VH en VSNU op een andere manier dan DUO. Zij zijn vooral gericht op hun eigen type (hbo dan wel wo), waar DUO juist naar het geheel kijkt. Meer informatie over de inschrijvingscijfers op het niveau van het type hoger onderwijs is te vinden onder ‘type inschrijving’ op de websites van de VH en VSNU.

Download het bestand in xls. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Voorlopig 03b. Eerstejaars ingeschrevenen hbo domein hbo 2018 (xls 259kb)

Download het bestand in csv. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2018 Voorlopig 03b. Eerstejaars ingeschrevenen hbo domein hbo 2018 (csv 473kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum5 februari 2019
Update frequentieJaarlijks
Toelichting